Isolerruta – tvåglas- eller treglasfönster

En isolerruta även känd som flerglasruta eller förseglad ruta, är ett fönster som består av två eller fler glasskivor med ett visst mellanrum. Dessa är sammanfogade vid kanterna så att det inte kommer in någon luft mellan glasskivorna. Ett förseglat fönster består av två glas och kallas ”tvåglas-isolerruta” och en ruta som består av tre glas kallas för ”treglas-isolerruta”.

Energisparglas

Vanliga fönster släpper in sol och värme, men på grund av den låga reflektionen från fönstret så släpper det även ut rumsvärmen. Värmen läcker ut via glasets reflektioner i långvågsområdet. Ett glas med energispar har behandlats så att långvågig strålning reflekteras tillbaka i rummet medan kortvågig solenergi släpps igenom. Den behandlade ytan består oftast av metall- eller metalloxidbeläggning på glaset. Detta ger i sin tur en nästan omärkbar ljusreduktion från fönstret. För att öka effekten av energisparglas så monteras det behandlade glaset i ett flerglasfönster mot rummets insida.

Solskyddsglas

I varma länder har de många gånger problem med att solenergi tränger in i byggnaden via fönster och skapar outhärdlig värme. I dessa fall används ett glas med en behandlad yta som reflekterar bort solstrålarna. Den behandlade ytan kan bestå av järnoxid eller kopparoxid som är delvis inbränd i glaset vid tillverkning. Vid en närmare och noggrannare titt på rutan kan man se spår av olika färger så som brons, silver eller guld. Den reflekterande ytan blir inte helt osynlig för ögat. Denna typ av glas kan användas som enkel glas men även i flerglasfönster.