En fönsterkarm är delen av fönstret som sitter fast i väggen. Bågen är den öppningsbara delen och den är monterad i karmen, den kan antingen vara enkel eller kopplad. Det senare innebär att två eller flera enkelbågar är sammasatta med varandra. När fönster har fler än två bågar så brukar de vanligtvis vara uppdelade med hjälp av poster.

Fonsterfakta_termer

De öppningsbara delarna är också kända som fönsterlufter. Ett fönster kan ha en eller flera fönsterlufter, som i sin tur kan innehålla en enda stor glasruta eller flera mindre rutor som är monterade i tunna trälister, som brukar kallas för spröjs. Detta gör att ett treluftsfönster kan skilja sig väldigt mycket i utseende från ett annat treluftsfönster. Ett fönster kan egentligen se ut hur som helst, runt, fyrkantigt, triangelformat eller helt asymmetriskt.
Fönster som går att öppna benämns ofta efter sättet bågarna är installerade. I ett slagfönster hänger bågarna i gångjärn som är monterade i karmen. Bågarna öppnas inåt eller utåt. I folkmun är bågarna antingen inåtgående eller utåtgående. Om bågarna är monterade i överkant så öppnas fönstret vanligtvis utåt medan fönster som är underkantshängda öppnas inåt.

Fonsterfakta-oppningssatt_fonsterguiden

I så kallade vridfönster eller pivåfönster hänger bågarna i gångleder som är monterade i karmen. De kan antingen ha en vertikal eller horisontal axel som fönstret sitter på.

Glidhängda fönster har bågarna hängda i glidhängselbeslag som är monterade i fönsterkarmen. Bågen kan sedan snurras runt horisontalt helt utanför husväggen.

Skjutfönster kan se ut många olika sätt. Bågarna kan vara sidgående, nedåtgående eller uppåtgående. Vikfönster innehåller flera bågar som är sammankopplade med gångjärn försedda med glidbeslag som sitter i karmens över- och understycke.

Fönster placeras i de flesta fall på väggarna men kan även ibland placeras på tak, då kallas de takfönster. När glaset i fönstret monteras direkt i karmen så kallas de för fasta fönster. Den typen av fönster går inte alltid att köpa hos en vanlig leverantör.

Foto: SP.se