Varför kondensen uppstår är olika beroende på var den uppstår på fönstret.

Kondens mellan glasen i isolerrutan kan förekomma och det beror ofta på att limmet som håller ihop glasrutorna har torkat och släpper in luft. En företeelse som var förhållandevis vanlig på de första fönster som kom på 1970-talet. Numera har materialen utvecklats och risken för att kondens uppstår har minskat. För att motverka detta måste hela isolerrutan bytas.

Om det blir kondens på det innersta glaset (insidan av rummet) så beror det på att varm och fuktig luft kyls ner mot den kalla glasruta som i sin tur skapar imma eller vattendroppar. Detta är något som oftast kan motverkas med förbättrad ventilation i rummet. Djupa fönsternischer, fönsterbänkar eller stora gardiner kan också hindra värmen från elementen från att strömma upp på fönstret och värma glasytan.
Genom att höja temperaturen i rummet samt att förbättra cirkulationen på luften närmast fönstret så kan risken för kondens minskas.

När kondens uppstår på utsidan av fönstret (på fönstrets yttersta glas) så är det inget fel på fönstret. Det isolerar bevisligen bra. Kondens på utsidan är ett tecken på ett litet värmeläckage genom fönstret och kan uppstå när det befinner sig i ett oskyddat läge i byggnaden, eller i ett läge där det är hög luftfuktighet. Kondensen uppstår oftast på natten och försvinner under morgontimmarna.