Med ett u-värde mäster man värmeförlust. Fönstrets u-värde är en sammanställning av hur bra glasen och konstruktionen av karm samt bågar isolerar. Du vill ha ett lågt u-värde på dina fönster, ju lägre desto bättre isolerar dina glas.

Värmeförluster på grund av fönster utgör en stor del av en byggnads totala uppvärmning. För en vanlig villa är det ca 15-20% av energin som försvinner via fönster. U-värdet för ett fönster tas fram beroende på hur konstruktionen ser ut, d.v.s vilket material som använts, hur rutan ser ut, antalet glasrutor eller om eventuella isolerrutor innehåller gas eller luft.