Det är möjligt att byta fönster året om, en skicklig yrkesman gör det ofta väldigt snabbt och då blir risken för komplikationer minimal. En fönstermontör byter ett fönster i taget vilket gör att det inte är något problem att byta mitt i vintern. Dock bör ett fönsterbyte inte ske vid extrem väderlek i form av extrem kyla, blåst eller kraftigt regn.