Fönsterguiden.nu

Allt du behöver veta om fönsterKategori: Information

Fakta om fönster

En fönsterkarm är delen av fönstret som sitter fast i väggen. Bågen är den öppningsbara delen och den är monterad i karmen, den kan antingen vara enkel eller kopplad. Det senare innebär att två eller flera enkelbågar är sammasatta med varandra. När fönster har fler än två bågar så brukar de vanligtvis vara uppdelade med hjälp av poster.

Fonsterfakta_termer

De öppningsbara delarna är också kända som fönsterlufter. Ett fönster kan ha en eller flera fönsterlufter, som i sin tur kan innehålla en enda stor glasruta eller flera mindre rutor som är monterade i tunna trälister, som brukar kallas för spröjs. Detta gör att ett treluftsfönster kan skilja sig väldigt mycket i utseende från ett annat treluftsfönster. Ett fönster kan egentligen se ut hur som helst, runt, fyrkantigt, triangelformat eller helt asymmetriskt.
Fönster som går att öppna benämns ofta efter sättet bågarna är installerade. I ett slagfönster hänger bågarna i gångjärn som är monterade i karmen. Bågarna öppnas inåt eller utåt. I folkmun är bågarna antingen inåtgående eller utåtgående. Om bågarna är monterade i överkant så öppnas fönstret vanligtvis utåt medan fönster som är underkantshängda öppnas inåt.

Fonsterfakta-oppningssatt_fonsterguiden

I så kallade vridfönster eller pivåfönster hänger bågarna i gångleder som är monterade i karmen. De kan antingen ha en vertikal eller horisontal axel som fönstret sitter på.

Glidhängda fönster har bågarna hängda i glidhängselbeslag som är monterade i fönsterkarmen. Bågen kan sedan snurras runt horisontalt helt utanför husväggen.

Skjutfönster kan se ut många olika sätt. Bågarna kan vara sidgående, nedåtgående eller uppåtgående. Vikfönster innehåller flera bågar som är sammankopplade med gångjärn försedda med glidbeslag som sitter i karmens över- och understycke.

Fönster placeras i de flesta fall på väggarna men kan även ibland placeras på tak, då kallas de takfönster. När glaset i fönstret monteras direkt i karmen så kallas de för fasta fönster. Den typen av fönster går inte alltid att köpa hos en vanlig leverantör.

Foto: SP.se

Olika typer av fönsterglas

Isolerruta – tvåglas- eller treglasfönster

En isolerruta även känd som flerglasruta eller förseglad ruta, är ett fönster som består av två eller fler glasskivor med ett visst mellanrum. Dessa är sammanfogade vid kanterna så att det inte kommer in någon luft mellan glasskivorna. Ett förseglat fönster består av två glas och kallas ”tvåglas-isolerruta” och en ruta som består av tre glas kallas för ”treglas-isolerruta”.

Energisparglas

Vanliga fönster släpper in sol och värme, men på grund av den låga reflektionen från fönstret så släpper det även ut rumsvärmen. Värmen läcker ut via glasets reflektioner i långvågsområdet. Ett glas med energispar har behandlats så att långvågig strålning reflekteras tillbaka i rummet medan kortvågig solenergi släpps igenom. Den behandlade ytan består oftast av metall- eller metalloxidbeläggning på glaset. Detta ger i sin tur en nästan omärkbar ljusreduktion från fönstret. För att öka effekten av energisparglas så monteras det behandlade glaset i ett flerglasfönster mot rummets insida.

Solskyddsglas

I varma länder har de många gånger problem med att solenergi tränger in i byggnaden via fönster och skapar outhärdlig värme. I dessa fall används ett glas med en behandlad yta som reflekterar bort solstrålarna. Den behandlade ytan kan bestå av järnoxid eller kopparoxid som är delvis inbränd i glaset vid tillverkning. Vid en närmare och noggrannare titt på rutan kan man se spår av olika färger så som brons, silver eller guld. Den reflekterande ytan blir inte helt osynlig för ögat. Denna typ av glas kan användas som enkel glas men även i flerglasfönster.