En gammal sed i Sverige har länge varit att använda så kallade tvåglasfönster. Före 1920 hade svenska fönster ofta dubbla enkelbågar där den yttre bågen öppnades utåt. Under sommarhalvåret var inte alltid nödvändigt att ha dubbla glas i fönstret, då togs den inre rutan ut för att kunna öppna rutan och få in luft. På vinterhalvåret användes båda rutorna för att skapa bättre isolering. Innerfönstret tätades inifrån med klisterremsor av papper, mellan fönsterrutorna lades mossa eller vadd som skulle suga upp kondens eller fukt. Under tidigare delen av 1900-talet började gångjärnshängda innerbågar komma som man kunde öppna inåt.
Under 1920-talet började vi använda kopplade fönster på våra hus. I dessa fönster är ytter och innerbågen hopkopplade till en enhet. Dessa fönster kunde man öppna både inåt och utåt vilket underlättade för många.

Under årens lopp har konstruktionen för kopplade bågar i fönster förändrats. Olika fabriker som tillverkade fönster hade alla sin egen standard. Den första officiella svenska standarden för fönster och fönsterdörrar kom i bruk 1945 och instiftades av Byggstandardiseringen. Efter hand har standarden gjorts om och uppdaterats efter att den har reviderats av byggfirmor och hantverkare.

Ända fram till 1970 var kopplade bågar med tvåglasfönster den vanligaste fönsterkonstruktionen. Under 1970-talet insåg man fördelarna med treglasfönster för att spara energi. De första treglasfönster som kom ut på marknaden hade oftast tre kopplade bågar. Idag används oftast bara en båge med treglas isolerruta eller en kopplad båge som innehåller ett tvåglasfönster och sedan en enkel glasruta.

Trä är ett material som det funnits god tillgång till i Sverige, därför är äldre bågar och glas tillverkade av trä. Det gällde att välja virke med omsorg då de fick ta mycket stryk i form av väder och vind. Det bästa virket sattes i bottenstycket eftersom den delen fick stå emot svårast förhållanden.

Trä är fortfarande det vanligaste valet av material när fönster tillverkas, ofta kombineras det med en utvändig beklädnad av aluminium för att bli ännu mer stryktåligt. Många tillverkare har börjat göra fönster helt i aluminium och stål, något som blir vanligare och vanligare på marknaden. Fönster av plast är också något som har blivit mer populärt över tiden.