Fönsterguiden.nu

Allt du behöver veta om fönsterKategori: Frågor och svar

Vad är u-värde?

Med ett u-värde mäster man värmeförlust. Fönstrets u-värde är en sammanställning av hur bra glasen och konstruktionen av karm samt bågar isolerar. Du vill ha ett lågt u-värde på dina fönster, ju lägre desto bättre isolerar dina glas.

Värmeförluster på grund av fönster utgör en stor del av en byggnads totala uppvärmning. För en vanlig villa är det ca 15-20% av energin som försvinner via fönster. U-värdet för ett fönster tas fram beroende på hur konstruktionen ser ut, d.v.s vilket material som använts, hur rutan ser ut, antalet glasrutor eller om eventuella isolerrutor innehåller gas eller luft.

Ska man ha treglas eller tvåglasfönster?

treglasfonsterDen generella slutsatsen är att treglas isolerar bättre än tvåglasfönster. Via modern teknik har det skapats så kallade lågemissionsglas som har gas mellan rutorna istället för luft, detta bidrar till väl isolerande tvåglasfönster. Fördelen med tvåglasfönster är att de väger mindre och möjliggör mindre bågkonstruktioner och ger större ljusinsläpp.

Foto: www.etprofil.se

Är det möjligt att byta fönster året om?

Det är möjligt att byta fönster året om, en skicklig yrkesman gör det ofta väldigt snabbt och då blir risken för komplikationer minimal. En fönstermontör byter ett fönster i taget vilket gör att det inte är något problem att byta mitt i vintern. Dock bör ett fönsterbyte inte ske vid extrem väderlek i form av extrem kyla, blåst eller kraftigt regn.

Varför blir det kondens på fönster och hur kan man motverka det?

Varför kondensen uppstår är olika beroende på var den uppstår på fönstret.

Kondens mellan glasen i isolerrutan kan förekomma och det beror ofta på att limmet som håller ihop glasrutorna har torkat och släpper in luft. En företeelse som var förhållandevis vanlig på de första fönster som kom på 1970-talet. Numera har materialen utvecklats och risken för att kondens uppstår har minskat. För att motverka detta måste hela isolerrutan bytas.

Om det blir kondens på det innersta glaset (insidan av rummet) så beror det på att varm och fuktig luft kyls ner mot den kalla glasruta som i sin tur skapar imma eller vattendroppar. Detta är något som oftast kan motverkas med förbättrad ventilation i rummet. Djupa fönsternischer, fönsterbänkar eller stora gardiner kan också hindra värmen från elementen från att strömma upp på fönstret och värma glasytan.
Genom att höja temperaturen i rummet samt att förbättra cirkulationen på luften närmast fönstret så kan risken för kondens minskas.

När kondens uppstår på utsidan av fönstret (på fönstrets yttersta glas) så är det inget fel på fönstret. Det isolerar bevisligen bra. Kondens på utsidan är ett tecken på ett litet värmeläckage genom fönstret och kan uppstå när det befinner sig i ett oskyddat läge i byggnaden, eller i ett läge där det är hög luftfuktighet. Kondensen uppstår oftast på natten och försvinner under morgontimmarna.