Fönsterguiden.nu

Allt du behöver veta om fönsterFörfattare: admin

Elitfönster

Elitfönster är den största fönstertillverkaren i Sverige. De tillverkar fönster och fönsterdörrar för små och stora byggprojekt. Elitfönster ligger i framkant när det handlar om miljöarbete. De är bland annat ledande i utvecklingen av energieffektiva fönster.

Elitfönsters VD har ordet:

Som VD för Elitfönster får jag ofta frågan om vad som gör ett bra fönster. Sanningen är att människor gör bra fönster. All den erfarenhet som finns samlad i våra medarbetare är det som resulterar i Elitfönsters framgångar. För framgångsrika är just vad vi är.
Vi kan allt om UV-värden, isolering, miljötänkande och inte minst vilket trä som är bäst. Alla våra fönster tillverkas nämligen av trä eftersom det är ett överlägset material att göra fönster av. Träfönster är naturliga och beständiga, de hanterar kalla vintrar lika bra som varma somrar och skapar en genuinare känsla.
Vi vet också vilken betydelse fönster har för utseendet av ditt hus, att de ska harmoniera med helheten och stämma överens med din personliga smak. Kort sagt så höjer du värdet på ditt boende med Elitfönster, både vad gäller kvalitet och trivsel.
Under vår långa företagshistoria har olika tekniker som t ex aluminiumbeklädnad också vuxit fram, men bara för att underlätta skötseln och förlänga livslängden på något som redan är väldigt uthålligt. Därför kan vi lämna så generösa garantier. Och därför är det så många som väljer oss.
Jag hoppas du ska finna vad du söker här på vår webbplats – om inte så tveka inte att höra av dig med dina frågor.
Hälsningar,

VD Elitfönster

Huvudkontor: Vetlanda
Kontor och fabrik: Vetlanda och Lenhovda
Säljkontor: Stockholm och Malmö
Hemsida: www.elitfonster.se

Fönstermodeller:

Elit Vision

Vision är en serie fönster i aluminium som är skyddade mot röta. Med högklassiga fabriksmålade träderlar så har dessa fönster ett ytterligare skydd mot sol, vind och väder. Fördelen med aluminium fönster är att de är väldigt lätta att hålla efter. Med ett U-värde på 0,9 som standard så är detta fönster väldigt bra för energi och ekonomi. Det finns mängder av fäger att välja mellan. Läs mer om denna serie fönster på deras hemsida.

Elit Original Alu

Aluminiumfönster med fabriksmålade trädelar, rötskyddade fönster som tål sol, vind och väder. Ett väldigt enkelt fönster att hålla efter då det är byggt i stryktåligt material. Bra isoleringsförmåga med ett U-värde på 1,1 som standard, som tillval kan U-värdet förbättras till 0,9. Med en mängd olika färger att välja mellan så passar denna serie de flesta hus.

Bilder från elitfonster.se

Fönster och dess historia

En gammal sed i Sverige har länge varit att använda så kallade tvåglasfönster. Före 1920 hade svenska fönster ofta dubbla enkelbågar där den yttre bågen öppnades utåt. Under sommarhalvåret var inte alltid nödvändigt att ha dubbla glas i fönstret, då togs den inre rutan ut för att kunna öppna rutan och få in luft. På vinterhalvåret användes båda rutorna för att skapa bättre isolering. Innerfönstret tätades inifrån med klisterremsor av papper, mellan fönsterrutorna lades mossa eller vadd som skulle suga upp kondens eller fukt. Under tidigare delen av 1900-talet började gångjärnshängda innerbågar komma som man kunde öppna inåt.
Under 1920-talet började vi använda kopplade fönster på våra hus. I dessa fönster är ytter och innerbågen hopkopplade till en enhet. Dessa fönster kunde man öppna både inåt och utåt vilket underlättade för många.

Under årens lopp har konstruktionen för kopplade bågar i fönster förändrats. Olika fabriker som tillverkade fönster hade alla sin egen standard. Den första officiella svenska standarden för fönster och fönsterdörrar kom i bruk 1945 och instiftades av Byggstandardiseringen. Efter hand har standarden gjorts om och uppdaterats efter att den har reviderats av byggfirmor och hantverkare.

Ända fram till 1970 var kopplade bågar med tvåglasfönster den vanligaste fönsterkonstruktionen. Under 1970-talet insåg man fördelarna med treglasfönster för att spara energi. De första treglasfönster som kom ut på marknaden hade oftast tre kopplade bågar. Idag används oftast bara en båge med treglas isolerruta eller en kopplad båge som innehåller ett tvåglasfönster och sedan en enkel glasruta.

Trä är ett material som det funnits god tillgång till i Sverige, därför är äldre bågar och glas tillverkade av trä. Det gällde att välja virke med omsorg då de fick ta mycket stryk i form av väder och vind. Det bästa virket sattes i bottenstycket eftersom den delen fick stå emot svårast förhållanden.

Trä är fortfarande det vanligaste valet av material när fönster tillverkas, ofta kombineras det med en utvändig beklädnad av aluminium för att bli ännu mer stryktåligt. Många tillverkare har börjat göra fönster helt i aluminium och stål, något som blir vanligare och vanligare på marknaden. Fönster av plast är också något som har blivit mer populärt över tiden.

Fakta om fönster

En fönsterkarm är delen av fönstret som sitter fast i väggen. Bågen är den öppningsbara delen och den är monterad i karmen, den kan antingen vara enkel eller kopplad. Det senare innebär att två eller flera enkelbågar är sammasatta med varandra. När fönster har fler än två bågar så brukar de vanligtvis vara uppdelade med hjälp av poster.

Fonsterfakta_termer

De öppningsbara delarna är också kända som fönsterlufter. Ett fönster kan ha en eller flera fönsterlufter, som i sin tur kan innehålla en enda stor glasruta eller flera mindre rutor som är monterade i tunna trälister, som brukar kallas för spröjs. Detta gör att ett treluftsfönster kan skilja sig väldigt mycket i utseende från ett annat treluftsfönster. Ett fönster kan egentligen se ut hur som helst, runt, fyrkantigt, triangelformat eller helt asymmetriskt.
Fönster som går att öppna benämns ofta efter sättet bågarna är installerade. I ett slagfönster hänger bågarna i gångjärn som är monterade i karmen. Bågarna öppnas inåt eller utåt. I folkmun är bågarna antingen inåtgående eller utåtgående. Om bågarna är monterade i överkant så öppnas fönstret vanligtvis utåt medan fönster som är underkantshängda öppnas inåt.

Fonsterfakta-oppningssatt_fonsterguiden

I så kallade vridfönster eller pivåfönster hänger bågarna i gångleder som är monterade i karmen. De kan antingen ha en vertikal eller horisontal axel som fönstret sitter på.

Glidhängda fönster har bågarna hängda i glidhängselbeslag som är monterade i fönsterkarmen. Bågen kan sedan snurras runt horisontalt helt utanför husväggen.

Skjutfönster kan se ut många olika sätt. Bågarna kan vara sidgående, nedåtgående eller uppåtgående. Vikfönster innehåller flera bågar som är sammankopplade med gångjärn försedda med glidbeslag som sitter i karmens över- och understycke.

Fönster placeras i de flesta fall på väggarna men kan även ibland placeras på tak, då kallas de takfönster. När glaset i fönstret monteras direkt i karmen så kallas de för fasta fönster. Den typen av fönster går inte alltid att köpa hos en vanlig leverantör.

Foto: SP.se

Olika typer av fönsterglas

Isolerruta – tvåglas- eller treglasfönster

En isolerruta även känd som flerglasruta eller förseglad ruta, är ett fönster som består av två eller fler glasskivor med ett visst mellanrum. Dessa är sammanfogade vid kanterna så att det inte kommer in någon luft mellan glasskivorna. Ett förseglat fönster består av två glas och kallas ”tvåglas-isolerruta” och en ruta som består av tre glas kallas för ”treglas-isolerruta”.

Energisparglas

Vanliga fönster släpper in sol och värme, men på grund av den låga reflektionen från fönstret så släpper det även ut rumsvärmen. Värmen läcker ut via glasets reflektioner i långvågsområdet. Ett glas med energispar har behandlats så att långvågig strålning reflekteras tillbaka i rummet medan kortvågig solenergi släpps igenom. Den behandlade ytan består oftast av metall- eller metalloxidbeläggning på glaset. Detta ger i sin tur en nästan omärkbar ljusreduktion från fönstret. För att öka effekten av energisparglas så monteras det behandlade glaset i ett flerglasfönster mot rummets insida.

Solskyddsglas

I varma länder har de många gånger problem med att solenergi tränger in i byggnaden via fönster och skapar outhärdlig värme. I dessa fall används ett glas med en behandlad yta som reflekterar bort solstrålarna. Den behandlade ytan kan bestå av järnoxid eller kopparoxid som är delvis inbränd i glaset vid tillverkning. Vid en närmare och noggrannare titt på rutan kan man se spår av olika färger så som brons, silver eller guld. Den reflekterande ytan blir inte helt osynlig för ögat. Denna typ av glas kan användas som enkel glas men även i flerglasfönster.

Vad är u-värde?

Med ett u-värde mäster man värmeförlust. Fönstrets u-värde är en sammanställning av hur bra glasen och konstruktionen av karm samt bågar isolerar. Du vill ha ett lågt u-värde på dina fönster, ju lägre desto bättre isolerar dina glas.

Värmeförluster på grund av fönster utgör en stor del av en byggnads totala uppvärmning. För en vanlig villa är det ca 15-20% av energin som försvinner via fönster. U-värdet för ett fönster tas fram beroende på hur konstruktionen ser ut, d.v.s vilket material som använts, hur rutan ser ut, antalet glasrutor eller om eventuella isolerrutor innehåller gas eller luft.

Ska man ha treglas eller tvåglasfönster?

treglasfonsterDen generella slutsatsen är att treglas isolerar bättre än tvåglasfönster. Via modern teknik har det skapats så kallade lågemissionsglas som har gas mellan rutorna istället för luft, detta bidrar till väl isolerande tvåglasfönster. Fördelen med tvåglasfönster är att de väger mindre och möjliggör mindre bågkonstruktioner och ger större ljusinsläpp.

Foto: www.etprofil.se

Är det möjligt att byta fönster året om?

Det är möjligt att byta fönster året om, en skicklig yrkesman gör det ofta väldigt snabbt och då blir risken för komplikationer minimal. En fönstermontör byter ett fönster i taget vilket gör att det inte är något problem att byta mitt i vintern. Dock bör ett fönsterbyte inte ske vid extrem väderlek i form av extrem kyla, blåst eller kraftigt regn.

Varför blir det kondens på fönster och hur kan man motverka det?

Varför kondensen uppstår är olika beroende på var den uppstår på fönstret.

Kondens mellan glasen i isolerrutan kan förekomma och det beror ofta på att limmet som håller ihop glasrutorna har torkat och släpper in luft. En företeelse som var förhållandevis vanlig på de första fönster som kom på 1970-talet. Numera har materialen utvecklats och risken för att kondens uppstår har minskat. För att motverka detta måste hela isolerrutan bytas.

Om det blir kondens på det innersta glaset (insidan av rummet) så beror det på att varm och fuktig luft kyls ner mot den kalla glasruta som i sin tur skapar imma eller vattendroppar. Detta är något som oftast kan motverkas med förbättrad ventilation i rummet. Djupa fönsternischer, fönsterbänkar eller stora gardiner kan också hindra värmen från elementen från att strömma upp på fönstret och värma glasytan.
Genom att höja temperaturen i rummet samt att förbättra cirkulationen på luften närmast fönstret så kan risken för kondens minskas.

När kondens uppstår på utsidan av fönstret (på fönstrets yttersta glas) så är det inget fel på fönstret. Det isolerar bevisligen bra. Kondens på utsidan är ett tecken på ett litet värmeläckage genom fönstret och kan uppstå när det befinner sig i ett oskyddat läge i byggnaden, eller i ett läge där det är hög luftfuktighet. Kondensen uppstår oftast på natten och försvinner under morgontimmarna.